Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

Discursul Sanctităţii Sale Patriarhul Moscovei şi al întregii Rusii Chiril la şedinţa solemnă a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe a Eladei

Discursul Sanctităţii Sale Patriarhul Moscovei şi al întregii Rusii Chiril la şedinţa solemnă a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe a Eladei
Versiune pentru tipar
4 iunie 2013 11:45

La 3 iunie 2013, după terminarea Te Deum-ului la mănăstirea Petraki, Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse a participat la şedinţa solemnă a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe a Eladei. În conformitate cu decizia Sfântului Sinod, Sanctitatea Sa Patriarhul Moscovei şi al întregii Rusii Chiril a fost decorat cu cea mai înaltă distincţie a Bisericii Ortodoxe a Eladei – Marea Cruce a sfântului apostol Pavel. Sanctitatea Sa Patriarhul s-a adresat către participanţii la şedinţă cu un cuvânt de salut.

Iubiţi întru Hristos confraţi şi cosjujitori, care m-aţi învrednicit de o astfel de înaltă distincţie!

Eu percep această decoraţie ca semn al dragostei şi respectului către Biserica Ortodoxă Rusă şi ca o mărturie a relaţiilor strânse prieteneşti dintre Bisericile noastre frăţeşti.

Pentru mine şi însoţitorii mei vizitarea Eladei este legată de emoţii deosebite sufleteşti. Anume aici, în această ţară, se află locurile, legate de numele apostolului Pavel, acele oraşe, pe care le cunoaştem bine din Faptele apostolilor: şi Filippi, şi Salonic, şi Veria, şi Corint. În Atena apostolul Pavel a rostit predica sa măreaţă, adresându-se către înţelepţii atenieni în Areopag.

Aici au trudit părinţii şi marii învăţători ai Bisericii. De aici, de pe acest pământ, la nord către slavi s-a îndreptat misiunea sfinţilor întocmai cu apostolii Chiril şi Metodiu, care ne-au oferit nouă alfabetul, gramatica şi au tradus în limba slavonă cuvântul lui Dumnezeu. Anume de pe acest pământ au venit în Rusia astfel de mari luminători ca fraţii Lihud şi Maxim Grecul. În pământul vostru doarme sfântul cuvios Ioan Rusul, venerat azi şi de elini, şi de ruşi.

Şi pentru grecii  evlavioşi ortodocşi, de asemenea, este apropiat numele cuviosului Serafim de Sarov, a fericitei Matrona de Moscova. Ieri, vizitând marea comunitate a grecilor din Pont şi transmiţându-le moaştele cuviosului Serafim, am văzut cu ce bucurie au recepţionat această sfântă relicvă. Este bine cunoscut grecilor, de asemenea, sfântul ierarh Luca de Simferopol – marele chirurg şi, concomitent, ierarh al Bisericii şi sfântul lui Dumnezeu.

Bisericile noastre au multe în comun; acest lucru este legat şi de calea istorică, de participarea Bisericii la lupta pentru libertate, de constituirea statalităţii, de influenţa asupra învăţământului, culturii poporului nostru. Într-adevăr, Bisericile Eladei şi Rusă sunt Bisericile majorităţii populaţiei. Biserica în mare măsură a determinat şi actualmente determină identitatea naţională a popoarelor noastre. Şi chiar astăzi, când se amestecă culturile, se dizolvă valorile fundamentale ale vieţii popoarelor, inclusiv ale celor europene, Biserica noastră continuă să-şi ducă slujirea sa apostolică, propovăduind celor apropiaţi şi depărtaţi pe Hristos Cel Răstignit şi Înviat.

Actualmente multe s-au schimbat, inclusiv pe continentul european: oamenii au început să trăiască mai aproape unii de alţii, hotare practic nu există – noi cu adevărat trăim într-o altă lume. În legătură cu aceste schimbări, eu cred că trebuie de tras atenţia în mod deosebit asupra colaborării strânse dintre Bisericile noastre. Consider că trebuie în comun să dăm răspuns la acele provocări, care azi sunt îndreptate asupra Bisericii din partea lumii seculare şi nereligioase.

Aş vrea să vă mulţumesc cordial, Preafericirea Voastră, pe stimaţii membri ai Sfântului Sinod, toată ierarhia Bisericii Ortodoxe a Eladei, precum şi clerul, şi păstoriţii evlavioşi pentru minunata primire, pentru ospitalitatea oferită. Din inimile noastre încă nu a plecat bucuria de pe urma comunicării cu  Dumneavoastră şi însoţitorii Dumneavoastră la Moscova. Aici, pe pământul Eladei, din nou ne delectăm de comunicarea în rugăciune cu Dumneavoastră, cu confraţii Dumneavoastră, oficiind Liturghia în jurul unuia din pristoluri.

În timpul vizitei Dumneavoastră la Moscova noi mult am conversat şi am ajuns la o înţelegere, cel puţin referitor la dezvoltarea colaborării în domeniul carităţii şi pelerinajului, precum şi în domeniul schimbului de studenţi, astfel ca tineretul nostru să aibă posibilitatea să studieze atât limba greacă, cât şi cea rusă, gândirea teologică greacă şi cea rusă. Consider că aceste trei direcţii trebuie dezvoltate  pe larg. Ieri, vizitând parohiile rusofone în Atena, am văzut cât de reuşit slujesc preoţii noştri ruşi, care au căpătat studii în Biserica voastră şi care şi-au continuat slujirea păstorească sub omoforul dumneavoastră.

Astăzi, desigur, nu doar Bisericile Rusă şi a Eladei se ciocnesc cu multe provocări periculoase – aceste probleme se află în faţa oamenilor credincioşi şi în faţa întregii Biserici Ortodoxe. Prin urmare, trebuie să crească colaborarea panortodoxă, să se întărească solidaritatea tuturor oamenilor ortodocşi, să fie elaborate modalităţile răspunsului nostru comun la problemele lumii laice şi în genere la întrebările şi chestiunile, care apar azi de pe urma dezvoltării civilizaţiei contemporane tehnocrate. Este vorba nu despre  anumite răspunsuri teoretice de ordin teologic, dar despre cuvântul viu şi puternic al păstorului, prin care am putea susţine milioane şi milioane de oameni ortodocşi. Noi avem nevoi de colaborare, interacţiune, susţinere mutuală ca niciodată.

Încă odată mulţumesc cordial pentru înalta distincţie, care mi-a fost acordată mie şi însoţitorilor mei de Sfântul Sinod şi din partea mea aş vrea să vă doresc, Preafericirea Voastră, ierarhilor, clerului, poporului credincios al Bisericii Eladei credinţă puternică, o mare speranţă şi dragoste. Sunt convins că aceste calităţi minunate, pe care le  posedă Biserica Eladei, în condiţiile actuale pot avea un rol cu totul deosebit în cauza schimbării vieţii omului contemporan. Vă asigur că noi împreună împărtăşim aceleaşi speranţe şi aceeaşi dragoste întru Hristos.

Hristos a Înviat!

Serviciul de comunicare al DREB/Patriarchia.ru

Versiunea: rusă, ucraineană

Materiale la temă

Mitropolitul de de Kythira și Antikythera Serafim: Un rău trage după sine o mie de alte

Mitropolitul de Pireu Serafim despre problema ucraineană: Fanarul nu a avut nici un drept să se amestice în treburile altei Biserici Locale [Articol]

A avut loc întâlnirea președintelui Departamentului pentru relațiile externe bisericești cu șeful misiunii dilpomatice grecești la Moscova

Mitroopolitul de Volokolamsk Ilarion: Sperăm că șefii Bisericilor Ortodoxe se vor întîlni [Interviuri]

A avut loc înmormântarea protoiereului Nicolai Gundeaev

Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a săvârșit slujba prohodului protoiereului Nicolai Gundeaev

A avut loc înmormântarea protoiereului Nicolai Gundeaev

Vizita Sanctității Sale Patriarhul Chiril la Sankt-Petersburg. Prohodul și înmormântarea protoiereului Nicolai Gundeaev. Vizitarea cimitirului Bolșeohtinski

Архієрей Єрусалимського Патріархату очолив престольні урочистості російського храму на горі Карміл на Святій Землі

Răspunsul Sanctității Sale Patriarhul Chiril Preafericitului Patriarh al Alexandriei Teodor la mesajul său cu apelul de anulare a hotărârii cu privire la crearea Exarhatului Patriarhal al Africii [Patriarhul : Mesaje]

Declarația Sfântului Siniod al Biisericii Ortodoxe Ruse din 28 ianuarie 2022 [Documente]

De sărbătoarea Intrării în biserică a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie în Catedrala „Hristos Mântuitorul”

Toate materialele cu cuvintele-cheie

 

Altele articole

Adresarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril către sportivii ruși - participanți la cele de-a XXIV Jocuri Olimpice de iarnă din Beijing

Adresarea Patriarhului cu prilejul sărbătoririi Zilei tineretului ortodox

Adresarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril către sportivii ruși - participanți la cele de-a XXIV-lea Jocuri Olimpice și cele de-a XIII-lea Jocuri Paralimpice de iarnă din Beijing

Adresarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril în legătură cu desfășurarea acțiunii caritabile „Ziua milostivirii și compasiunii față de toți cei care se află în închisori”

Cuvântarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril la Congresul internațional al profesorilor și lectorilor de limbă rusă

Cuvântul de învățătură al Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostit la înmânarea toiagului arhieresc Preasfințitului Gherasim, episcop de Vladikavkaz și Alania

Mesajul de felicitare al Patriarhului adresat participanților la solemnitățile din Lavra „Sfânta Treime” a Cuviosului Serghie cu prilejul zilei de pomenire a Sfântului Serghie de Radonej

Mesajul Sanctității Sale Patriarhul Chiril adresat Preafercitului Patriarh al României Daniel cu prilejul aniversării întronării

Predica Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostită de ziua pomenirii Sfântului Binecredinciosului cneaz Alexandru Nevski rostită după Dumnezeiasca Liturghie săvârșită în Lavra „Sfântul Alexandru Nevski”

Adresarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril cu prilejul Zilei treziei