Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

Discursul Sanctităţii Sale Patriarhul Moscovei şi al întregii Rusii Chiril la şedinţa solemnă a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe a Eladei

Discursul Sanctităţii Sale Patriarhul Moscovei şi al întregii Rusii Chiril la şedinţa solemnă a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe a Eladei
Versiune pentru tipar
4 iunie 2013 11:45

La 3 iunie 2013, după terminarea Te Deum-ului la mănăstirea Petraki, Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse a participat la şedinţa solemnă a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe a Eladei. În conformitate cu decizia Sfântului Sinod, Sanctitatea Sa Patriarhul Moscovei şi al întregii Rusii Chiril a fost decorat cu cea mai înaltă distincţie a Bisericii Ortodoxe a Eladei – Marea Cruce a sfântului apostol Pavel. Sanctitatea Sa Patriarhul s-a adresat către participanţii la şedinţă cu un cuvânt de salut.

Iubiţi întru Hristos confraţi şi cosjujitori, care m-aţi învrednicit de o astfel de înaltă distincţie!

Eu percep această decoraţie ca semn al dragostei şi respectului către Biserica Ortodoxă Rusă şi ca o mărturie a relaţiilor strânse prieteneşti dintre Bisericile noastre frăţeşti.

Pentru mine şi însoţitorii mei vizitarea Eladei este legată de emoţii deosebite sufleteşti. Anume aici, în această ţară, se află locurile, legate de numele apostolului Pavel, acele oraşe, pe care le cunoaştem bine din Faptele apostolilor: şi Filippi, şi Salonic, şi Veria, şi Corint. În Atena apostolul Pavel a rostit predica sa măreaţă, adresându-se către înţelepţii atenieni în Areopag.

Aici au trudit părinţii şi marii învăţători ai Bisericii. De aici, de pe acest pământ, la nord către slavi s-a îndreptat misiunea sfinţilor întocmai cu apostolii Chiril şi Metodiu, care ne-au oferit nouă alfabetul, gramatica şi au tradus în limba slavonă cuvântul lui Dumnezeu. Anume de pe acest pământ au venit în Rusia astfel de mari luminători ca fraţii Lihud şi Maxim Grecul. În pământul vostru doarme sfântul cuvios Ioan Rusul, venerat azi şi de elini, şi de ruşi.

Şi pentru grecii  evlavioşi ortodocşi, de asemenea, este apropiat numele cuviosului Serafim de Sarov, a fericitei Matrona de Moscova. Ieri, vizitând marea comunitate a grecilor din Pont şi transmiţându-le moaştele cuviosului Serafim, am văzut cu ce bucurie au recepţionat această sfântă relicvă. Este bine cunoscut grecilor, de asemenea, sfântul ierarh Luca de Simferopol – marele chirurg şi, concomitent, ierarh al Bisericii şi sfântul lui Dumnezeu.

Bisericile noastre au multe în comun; acest lucru este legat şi de calea istorică, de participarea Bisericii la lupta pentru libertate, de constituirea statalităţii, de influenţa asupra învăţământului, culturii poporului nostru. Într-adevăr, Bisericile Eladei şi Rusă sunt Bisericile majorităţii populaţiei. Biserica în mare măsură a determinat şi actualmente determină identitatea naţională a popoarelor noastre. Şi chiar astăzi, când se amestecă culturile, se dizolvă valorile fundamentale ale vieţii popoarelor, inclusiv ale celor europene, Biserica noastră continuă să-şi ducă slujirea sa apostolică, propovăduind celor apropiaţi şi depărtaţi pe Hristos Cel Răstignit şi Înviat.

Actualmente multe s-au schimbat, inclusiv pe continentul european: oamenii au început să trăiască mai aproape unii de alţii, hotare practic nu există – noi cu adevărat trăim într-o altă lume. În legătură cu aceste schimbări, eu cred că trebuie de tras atenţia în mod deosebit asupra colaborării strânse dintre Bisericile noastre. Consider că trebuie în comun să dăm răspuns la acele provocări, care azi sunt îndreptate asupra Bisericii din partea lumii seculare şi nereligioase.

Aş vrea să vă mulţumesc cordial, Preafericirea Voastră, pe stimaţii membri ai Sfântului Sinod, toată ierarhia Bisericii Ortodoxe a Eladei, precum şi clerul, şi păstoriţii evlavioşi pentru minunata primire, pentru ospitalitatea oferită. Din inimile noastre încă nu a plecat bucuria de pe urma comunicării cu  Dumneavoastră şi însoţitorii Dumneavoastră la Moscova. Aici, pe pământul Eladei, din nou ne delectăm de comunicarea în rugăciune cu Dumneavoastră, cu confraţii Dumneavoastră, oficiind Liturghia în jurul unuia din pristoluri.

În timpul vizitei Dumneavoastră la Moscova noi mult am conversat şi am ajuns la o înţelegere, cel puţin referitor la dezvoltarea colaborării în domeniul carităţii şi pelerinajului, precum şi în domeniul schimbului de studenţi, astfel ca tineretul nostru să aibă posibilitatea să studieze atât limba greacă, cât şi cea rusă, gândirea teologică greacă şi cea rusă. Consider că aceste trei direcţii trebuie dezvoltate  pe larg. Ieri, vizitând parohiile rusofone în Atena, am văzut cât de reuşit slujesc preoţii noştri ruşi, care au căpătat studii în Biserica voastră şi care şi-au continuat slujirea păstorească sub omoforul dumneavoastră.

Astăzi, desigur, nu doar Bisericile Rusă şi a Eladei se ciocnesc cu multe provocări periculoase – aceste probleme se află în faţa oamenilor credincioşi şi în faţa întregii Biserici Ortodoxe. Prin urmare, trebuie să crească colaborarea panortodoxă, să se întărească solidaritatea tuturor oamenilor ortodocşi, să fie elaborate modalităţile răspunsului nostru comun la problemele lumii laice şi în genere la întrebările şi chestiunile, care apar azi de pe urma dezvoltării civilizaţiei contemporane tehnocrate. Este vorba nu despre  anumite răspunsuri teoretice de ordin teologic, dar despre cuvântul viu şi puternic al păstorului, prin care am putea susţine milioane şi milioane de oameni ortodocşi. Noi avem nevoi de colaborare, interacţiune, susţinere mutuală ca niciodată.

Încă odată mulţumesc cordial pentru înalta distincţie, care mi-a fost acordată mie şi însoţitorilor mei de Sfântul Sinod şi din partea mea aş vrea să vă doresc, Preafericirea Voastră, ierarhilor, clerului, poporului credincios al Bisericii Eladei credinţă puternică, o mare speranţă şi dragoste. Sunt convins că aceste calităţi minunate, pe care le  posedă Biserica Eladei, în condiţiile actuale pot avea un rol cu totul deosebit în cauza schimbării vieţii omului contemporan. Vă asigur că noi împreună împărtăşim aceleaşi speranţe şi aceeaşi dragoste întru Hristos.

Hristos a Înviat!

Serviciul de comunicare al DREB/Patriarchia.ru

Versiunea: rusă, ucraineană

Toate materialele cu cuvintele-cheie

 

Altele articole

Cuvântul de învățătură al Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostit la înmânarea toiagului arhieresc Preasfințitului Leontii (Kozlov), episcop de Syzran

Mesajul de felicitare al Sanctității Sale Patriarhul Chiril adresat lui A.D. Beglov cu prilejul alegerii în funcția de guvernator de Sankt-Petersburg

Cuvântarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril la ședința Comitetului organizatoric pentru pregătirea și desfășurarea acțiunilor jubiliare dedicate aniversării a 800 de ani din ziua nașterii Sfântului Dreptcredinciosului cneaz Alexandru Nevski

Adresarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril cu prilejul Zilei treziei

Cuvântul de învățătură al Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostit la înmânarea toiagului arhieresc Preasfințitului Porfirii (Șutov), episcop de Odintsovo

Cuvântul Sanctității Sale Patriarhul Chiril la ședința a Consiliului Suprem Bisericesc din Catedrala „Hristos Mântuitorul”, or. Moscova

Cuvântul de învățătură al Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostit la înmânarea toiagului arhieresc Preasfințitului Ignatii (Golincenko), episcop de Eniseisk și Lesosibirsk

Mesajul de felicitare al Patriarhului adresat învățătorilor și învățăceilor școlilor teologice ale Bisericii Ortodoxe Ruse cu prilejul noului an de studii

Mesajul de felicitare al Patriarhului adresat mitropolitului Kievului Onufrii cu prilejul aniversării a cinci ani de la întronare

Mesajul de felicitare al Sanctității Sale Patriarhul Chiril adresat artistului poporului din URSS O.A. Strijenov cu prilejul aniversării a 90 de ani din ziua nașterii