Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

Preafericitul Patriarh Chiril a sfinţit biserica în cartierul Lasnameaa din or. Tallinn

Preafericitul Patriarh Chiril a sfinţit biserica în cartierul Lasnameaa din or. Tallinn
Versiune pentru tipar
16 iunie 2013 17:15

La 16 iunie 2013, în duminica a 6-a după Paşte, Preafericitul Patriarh al Moscovei şi al întregii Rusii Chiril a oficiat marea sfinţire a bisericii în cinstea icoanei Preasfintei Născătoare de Dumnezeu „Grabnica Ascultătoare”, construită în cel mai mare cartier Lasnameaa din or. Tallinn. Mii de persoane, aflate în biserică şi pe teritoriul care aderă la ea, l-au întâmpinat pe Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse.

Pentru acei care nu au putut intra în interiorul bisericii, a fost organizată emisia video a serviciului divin.

Imediat după sfinţirea bisericii, în ea a fost oficiat Dumnezeiasca liturghie. Împreună cu Preafericitul Stăpân au slujit: mitropolitul de Volokolamsk Ilarion, preşedintele Departamentului pentru relaţii externe bisericeşti al Patriarhiei Moscovei; mitropolitul Tallinnului şi al întregii Estonii Cornilii; episcopul de Solnecinogorsk Serghii, şeful Secretariatului administrativ al Patriarhiei Moscovei; episcopul de Daugavpilss şi Rezekne Alexandr; episcopul de Narva şi Priciudie Lazari; protoiereul Vsevolod Ceaplin, preşedintele Departamentului Sinodal pentru relaţiile între Biserică şi societate; protoiereul Nicolai Balaşov, vicepreşedintele DREB al PM; secretarul DREB pentru relaţii interortodoxe protoiereul Igor Iakimciuk; clerici ai Bisericii Ortodoxe a Estoniei.

Oficierea serviciului divin s-a efectuat în limbile slavă bisericească şi estoniană.

Printre cei prezenţi la serviciul divin au fost: V.R. Legoida, preşedintele Departamentului Sinodal informaţional; stareţa mănăstirii din Piuhtitsa egumena Filareta; preşedintele SA „Căile ferate ale Rusiei”, preşedintele Consiliului de tutelă al Centrului gloriei naţionale şi al Fundaţiei „Apostolul Andrei” V.I. Iakunin.

Printre cei prezenţi în biserică a fost  primarul or. Tallinn Edgar Savisaar şi arhiepiscopul Bisericii  Evangheliste Luterane a Estoniei Andres Pyder.

În onoarea solemnităţii în nou sfinţita biserică, din mănăstirea din Piuhtitsa a fost adusă icoana făcătoare de minuni a Adormirii Preacuratei Maicii Domnului.

După oficierea serviciului divin către Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse s-a adresat mitropolitul Tallinnului şi al întregii Estonii Cornilii.

„Sanctitatea Voastră!” a spus dumnealui în particular. „Sunt bucuros să vă salut în biserica, pe care a fondat-o predecesorul Dumneavoastră - Preafericitul Patriarh Alexii II, iar Dumneavoastră aţi încheiat cauza şi aţi pus sfânta relicvă – moaştele sfinţilor în această sfântă biserică”.

Întâistătătorul Bisericii Estoniei şi-a exprimat nădejdea că numărul enoriaşilor în biserică din Lasnameaa va creşte din contul celor care se vor îmbiserici în continuare. Mitropolitul Cornelii a menţionat că pe lângă biserică se va efectua lucrul pentru catehizarea maturilor şi copiilor şi a vorbit cu căldură despre corul de copii „Curcubeul”, care participă la serviciile divine.

Apoi Preafericitul Patriarh Chiril s-a adresat către cei prezenţi cu o predică.

Pentru pomenirea în rugăciune i s-a adus în dar Sanctităţii Sale icoana Maicii Domnului de la Tihvin.

Apoi, adresându-se către mitropolitul Cornilii, Întâistătătorul Bisericii Ruse a spus, în special:

„Aş vrea să-mi exprim mulţumirea stăpânului mitropolit Cornilii, care a luat frâele conducerii Bisericii Ortodoxe a Estoniei în cele mai grele timpuri, care prin înţelepciunea sa, experienţa sa de viaţă, autoritatea sa înaltă a contribuit în multe pentru împăciuirea acelei situaţii dificile şi păstrarea păstoriţilor săi. Dragă stăpâne, ceea ce vedeţi astăzi – mii de persoane, care înconjoară biserica şi se află în interior – este, inclusiv, şi rodul semănării Dumneavoastră mântuitoare”.

Pentru trudele sârguincioase de misionarism şi cu ocazia aniversării a 65 de ani de la hirotonia arhierească, Sanctitatea Sa l-a decorat pe mitropolitul Cornilii cu ordinul sfântului ierarh Inochentie de gradul I. Dumnealui a înmânat, de asemenea, în dar Întâistătătorului Bisericii Ortodoxe a Estoniei o panaghie şi o cruce pectorală.

Apoi Preafericitul Patriarh s-a referit la contribuţia lui V.I. Iakunin în construcţia bisericii, care, conform spuselor Întâistătătorului Bisericii Ortodoxe Ruse, „a luat asupra sa şi a Fundaţiei „Apostolul Andrei”, pe care o conduce, cea mai mare  greutate a cheltuielilor financiare”. „Vladimir Ivanovici, pe lângă această biserică, a construit încă multe biserici şi multe mai face, ca şi credinţa ortodoxă să se întărească în sufletul oamenilor”, a adăugat  Preafericitul Patriarh. Lui V.I. Iakunin Preafericitul Patriarh i-a înmânat ordinul „Glorie şi onoare” de gradul II.

În cuvântul său de răspuns V.I. Iakunin, în special, a menţionat că ridicarea bisericii în Lasnameaa este cel mai de proporţii proiect din afara hotarelor, finanţat de Fundaţia „Apostolul Andrei”. Dumnealui, de asemenea, a povestit despre un şir de alte programe ale Fundaţiei.

În dar bisericii în Lasnameaa Iakunin a transmis copia exactă a icoanei Maicii Domnului „Grabnica Ascultătoare” de pe Athos.

Sanctitatea Sa, de asemenea, a decorat cu ordinul sfintei Eufrosinia de gradul I pe conducătoarea programului federal „Sfinţenia maternităţii” N.V. Iakunina.

Distincţii ale Patriarhului au fost înmânate unui şir de persoane, care au adus o contribuţie importantă în cauza construcţiei bisericii.

Apoi Preafericitul Patriarh Chiril s-a apropiat de monumentul Patriarhului Alexii II, instalat lângă biserică anul trecut. La monument s-a cântat „Veşnica pomenire” adormitului Întâistătător al Bisericii Ruse.

***

Biserica în cinstea icoanei „Grabnica Ascultătoare” este situată în partea de est al Tallinnului, în cartierul de locuit  Lasnameaa, 60 % din care îl constituie locuitorii rusofoni (circa 70 de mii de persoane).

Necesitatea construcţiei bisericii în Lasnameaa este determinată de depărtarea cartierului de centrul oraşului şi de alte cartiere, unde sunt biserici ortodoxe (în total în Tallinn, pe lângă catedrala „Sfântul Alexandru Nevski”, mai sunt 6 parohii ale Bisericii Ortodoxe a Estoniei a Patriarhiei Moscovei).

În anul 2002 primăria or. Tallinn a reacţionat pozitiv la adresarea mitropolitului Tallinnului şi al întregii Estonii Cornilii cu privire la eliberarea unui lor de pământ pentru construcţia bisericii. În septembrie 2003 Preafericitul Patriarh al Moscovei şi al întregii Rusii Alexii II, în timpul vizitei sale în Estonia, a oficiat punerea pietrei de temelie în locul construcţiei viitoarei biserici, care s-a început în noiembrie 2006 cu susţinerea financiară a locuitorilor şi a oamenilor de afacere din cartier. O mare contribuţie în construcţia bisericii a oferit-o V.I. Iakunin.

În anul 2009 piaţa în faţa bisericii în construcţie a fost denumită în cinstea Patriarhului Alexii II, iar la 8 septembrie 2012 pe această piaţă a avut loc dezvelirea monumentului în cinstea Întâistătătorului adormit.

În februarie anul curent au fost sfinţite cupolele şi crucile bisericii, iar la Paşte – clopotniţa, ale cărei clopote au fost turnate în Germania.

La slujba Învierii în biserica din Lasnameaa au fost prezenţi mai bine de 10 mii de oameni, printre care a fost primarul oraşului Edgar Savisaar.

Se aşteaptă că în luna august a acestui an va fi instalat iconostasul permanent, care actualmente se execută în Sanct-Petersburg.

Relicva principală a noii biserici va fi icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului „Grabnica Ascultătoare”, care a fost păstrată de mitropolitul Cornilii. Mai înainte această icoană s-a aflat în biserica mitocului mănăstirii din Piuhtitsa în Tallinn, închisă în anul 1959 şi distrusă mai târziu.

Serviciul de comunicare al DREB/Patriarchia.ru

Versiunea: rusă, ucraineană