Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

Predica Preafericitului Patriarh Chiril de sărbătoarea Înălțarea Domnului la catedrala în cinstea icoanei Maicii Domnului de la Kazani, or. Sanct-Petersburg

Predica Preafericitului Patriarh Chiril de sărbătoarea Înălțarea Domnului la catedrala în cinstea icoanei Maicii Domnului de la Kazani, or. Sanct-Petersburg
Versiune pentru tipar
29 mai 2014 18:13

La 29 mai 2014, de sărbătoarea Înălțarea Domnului, Sanctitatea Sa Patriarhul Moscovei și al întregii Rusii Chiril și Sanctitatea Sa Patriarhul Bulgariei Neofit au oficiat Dumnezeiasca liturghie la catedrala în cinstea icoanei Maicii Domnului de la Kazani, or. Sanct-Petersburg. După încheierea serviciului divin Întâistătătorul Bisericii Ruse s-a adresat către cei prezenți cu o predică.

Sanctitatea Voastră, Preasfințite Neofit, Patriarhul Bulgariei! Înaltpreasfinția Voastră, stăpâne mitropolit Varsonufii! Înaltpreasfințiile și Preasfințiile Voastre! Stimată delegație a Bisericii Ortodoxe Bulgare! Dragi părinți, frați și surori!

Vă felicit cordial pe toți cu ocazia marii sărbători a Înălțării Domnului și mă bucur că în această zi Domnul m-a învrednicit să slujesc Dumnezeiasca liturghie împreună cu fratele meu multiubit Sanctitatea Sa Patriarhul Bulgariei Neofit la catedrala în cinstea icoanei Maicii Domnului de la Kazani, în orașul meu natal Sanct-Petersburg.

Cu un sentiment deosebit întotdeauna oficiez serviciile divine în acest oraș cu păstoriții din Petersburg. Gândurile se îndreaptă și spre trecut, și spre viitor și eu cred că, prin mila Lui, Domnul va înclina bunăvoirea Sa către noi toți, către Biserica noastră, către poporul nostru și către  această cetate de scaun.

Sanctitatea Voastră, noi ne aflăm pe amvonul bisericii, care la vremea ei a fost nu pur și simplu închisă de cei, care nu credeau în Dumnezeu și cine lupta cu Dumnezeu. Anume în această biserică a fost creat un muzeu, al cărui scop era ruptura oamenilor de la Dumnezeu și de la credință – muzeul religiei și al ateismului, cunoscut în toată lumea.

Încă de pe timpul când eram copil, vizitam acest muzeu... Cu greu priveam la expoziții, eu aproape că închideam ochii atunci când îmi ridicam privirea la acest tavan minunat, la aceste colonade, îmi imaginam în minte iconostasul și întotdeauna aveam în inimă și în minte siguranța fermă că Domnul va închina mila Sa și acolo, unde sunt profanate sfintele relicve, ele din nou vor începe a străluci în puterea lor duhovnicească. Tot așa s-a întâmplat și cu acest sobor istoric, construit în ajunul războiului  pentru apărarea Patriei în anul 1812 și care a devenit monument al biruinței noastre asupra dușmanului.

Dumneavoastră cunoașteți, Sanctitatea Voastră, că din orașul Sanct-Petersburg, de la țarul adormit întru fericire Alexandru II proveneau acele impulsuri volitive puternice, care au ridicat tot poporul nostru la apărarea fraților bulgari la lupta de eliberare, care a adus libertate Bulgariei, iar apoi și la celelalte țări din peninsula Balcanică și din Europa de Est, care sufereau de pe urma jugului otoman.

Cunosc atitudinea Dumneavoastră aparte față de pomenirea țarului-eliberator Alexandru II. Știu, de asemenea, că memoria despre acest țar se păstrează cu  grijă în Bulgaria, în pofida la toate schimbările de ordin politic care au survenit în urma  scindări Uniunii Sovietice ca urmare a schimbului de puteri în Continentul European și noi credem că această pildă minunată a unei prietenii spirituale și militare dintre bulgari și ruși, care este asociată cu eliberarea poporului bulgar, va contribui și în vremurile noastre deloc simple la păstrarea dragostei bilaterale dintre popoare, la  comunicarea duhovnicească și dragostea frățească dintre Bisericile noastre.

Binele nu dispare niciodată, precum și răutatea nu dispare și, probabil sfârșitul lumii se va produce atunci, când tot răul, adunat în timpul istoriei Bisericii, va prevala asupra binelui săvârșit. Anume din această concepție reiese Biserica, afirmând adevărul lui Dumnezeu și afirmând binele, chiar și în pofida unor factori externi îngrozitori. Și Biserica Ortodoxă Ecumenică, reprezentată de  cele cincisprezece Biserici Ortodoxe Locale, păstrându-și unitatea, este chemată azi să stea de strajă la ceea ce în mod direct este legat de voința lui Dumnezeu, iar de voința lui Dumnezeu este legată organizarea morală a societății umane. Anume de aceea Domnul ne-a dat nouă poruncile ca, ducându-ne viața conform lor, noi în corespundere cu voința Lui să construim viața personală, familiară și socială.

Noi trăim în acele vremuri când puterea stăpânirii și puterea legilor încearcă să distrugă acest adevăr. Noi știm că este dificil de a-ți educa poporul în ciuda acestei influențe informaționale asupra oamenilor. Dar eu cu mulțumire lui Dumnezeu mărturisesc că în Rusia și în statul Rusia astăzi tot mai mulți oameni înțeleg că nu poate fi un viitor fericit nici pentru țară, nici pentru popor, dacă poporul rupe legătura sa cu voința lui Dumnezeu.

Noi știm cât de greu este să mărturisești aceasta în Europa. Iar noi credem că Biserica Europei, în persoana Europei unite, nu va renunța la armamentul său duhovnicesc, dar va continua să mărturisească despre adevărul lui Dumnezeu. Și această mărturie fără doar și poate își va găsi un ecou bun și o mare recunoștință în inimile majorității absolute a europenilor, deoarece legea lui Dumnezeu, conform căreia Biserica cheamă oamenii să viețuiască, este reflectată în firea morală a omului, iar aceasta nu permite oamenilor să rămână indiferenți. Noi credem că Domnul va înclina mila Sa și va îndepărta acele vremuri strașnice, când suma răului va covârși suma binelui. Noi pentru aceasta ne rugăm, pentru aceasta trudim, mergând deseori împotriva curentului puternic. Bisericile noastre au experiență – noi am trăim în societăți, care s-au proclamat pe sine ateiste, noi am trăit în condițiile, când religia nu era sprijinită de puterea de stat, însă au existat vremuri chiar de prigoană directă. La noi s-a format imunitatea și s-a creat posibilitatea de a acționa în corespundere cu cuvântul lui Dumnezeu și cu propria conștiință. Eu cred și sper, precum experiența noastră istorică, tot așa și participarea noastră la Biserica unită ne va ajuta și vouă, și nouă și întregii Ortodoxii de a săvârși acțiuni, demne de vocația noastră.

Eu vă mulțumesc, Sanctitatea Voastră, pentru vizita efectuată în Rusia, la Moscova și în Petersburg. Consider că ea este extrem de importantă în planul fortificării relațiilor frățești tradiționale dintre Bisericile noastre și între popoarele noastre.

Permiteți-mi să vă aduc mulțumiri și Dumneavoastră, Înaltpreasfinția Voastră, pentru cuvintele calde, pentru darurile pe care ni le-ați adus și pentru acea ospitalitate, cu care îl înconjurați azi pe Sanctitatea Sa Patriarhul Neofit și delegația bulgară. Încă odată vă felicit cordial cu ocazia sărbătorii. Mulțumesc!

Serviciul de presă al Patriarhului Moscovei și al întregii Rusii

 

Versiunea: rusă, ucraineană

Toate materialele cu cuvintele-cheie

 

Altele articole

Cuvîntul Sanctității Sale Patriarhul Chiril la deschiderea ședinței Consiliului Suprem Bisericesc din 11 decembrie 2019

Mesajul de felicitare al Patriarhului adresat mitropolitului Americii de Est Ilarion cu prilejul aniversării a 35 de ani de la hirotonia arhierească

Mesajul de felicitare al Sanctității Sale Patriarhul Chiril adresat directorului Muzeului de Stat „Ermitaj” M.B. Piotrovskii cu prilejul aniversării a 75 de ani din ziua nașterii

Cuvîntul de salut al Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostită după Dumnezeiasca Liturghie săvîrșită la biserica „Sfînta Mare Muceniță Ecaterina” din Vspolie

Stenograma cuvîntărilor președintelui Guvernului Federației Ruse D.A. Medvedev și Sanctității Sale Patriarhul Chiril la ședința de totalizare a Consiliului de tutelă al Fundației pentru reconstrucția Mănăstirii „Noul Ierusalim”

Condoleanțele Sanctității Sale Patriarhul Chiril în legătură cu asasinarea, în Siria, a doi preoți ai comunității armeano-catolice

Mesajul de felicitare al Sanctității Sale Patriarhul Chiril adresat regizorului Emir Kusturica cu prilejul aniversării a 65 de ani din ziua nașterii

Alocuțiunea Sanctității Sale Patriarhul Chiril la cea de-a XIX-a ceremonie de înmînare a premiului Fundației internaționale pentru unitatea popoarelor ortodoxe

Cuvîntul de salut al Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostit la Dumnezeiasca Liturghie săvîrșită în Catedrala „Hristos Mîntuitorul” cu prilejul sosirii Patriarhului Ierusalimului Teofil

Cuvîntul de învățătură al Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostit la întîlnirea cu slujitorii Sfîntului Altar hirotoniți de către el