Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

Predica Preafericitului Patriarh Chiril de ziua pomenirii sfântului ierarh Nicolae Făcătorul de minuni rostită după oficierea Liturghiei în biserica „Bunăvestirea Preasfintei Născătoare de Dumnezeu” în Sokolniki

Predica Preafericitului Patriarh Chiril de ziua pomenirii sfântului ierarh Nicolae Făcătorul de minuni rostită după oficierea Liturghiei în biserica „Bunăvestirea Preasfintei Născătoare de Dumnezeu” în Sokolniki
Versiune pentru tipar
19 decembrie 2014 20:54

La 19 decembrie 2014, de ziua pomenirii sfântului ierarh Nicolae, arhiepiscopul Mira Lichiei, Făcătorul de minuni, Preafericitul Patriarh al Moscovei şi al întregii Rusii Chiril a săvârșit rânduiala sfințirii mari a bisericii militare reconstruite „Bunavestirea Preasfintei Născătoare de Dumnezeu” pe lângă fostele cazarme ale batalionului de geniști în Sokolniki, or. Moscova (actualmente metocul Patriarhului pe lângă statul major al Trupelor aeropurtate ale Rusiei) și Dumnezeiasca liturghie în biserica nou sfințită. După încheierea Liturghiei Întâistătătorul Bisericii Ruse s-a adresat către credincioși cu o predică.

Înaltpreasfințiile și Preasfințiile Voastre, dragi părinți, frați și surori, înalți reprezentanți ai puterii de stat, ostași ai Trupelor aeropurtate ale Rusiei!

Aș vrea să vă felicit cu prilejul unui remarcabil eveniment - sfințirea bisericii „Bunavestirea Preasfintei Născătoare de Dumnezeu” în Sokolniki, care este metocul Patriarhului Moscovei şi al întregii Rusii și biserică militară pentru Trupele aeropurtate ale Rusiei. Acest eveniment încununează o mare muncă a acelor persoane care și-au depus mijloacele, timpul și puterile în faptul ca ruinele care erau pe acest loc (altminteri nu putem numi acea stare în care se afla clădirea), să se transforme într-o biserică împodobită ce strălucește în toată frumusețea sa.

Noi nu întâmplător construim biserici în Forțele armate, deoarece înțelegem: pentru ca omul să poată să-și îndeplinească datoria în mod cinstit, ca nici un fel de ispite și tentații ce cresc azi în număr mare ca mărăcinii pe câmpul vieții contemporane să nu poată să înăbușe reperele principale ale vieții. Pentru un militar aceste puncte de reper, extrem de importante, sunt legate, în primul rând, de dragostea față de Patrie, de hotărârea de a o apăra pe ea și pe poporul său chiar cu prețul vieții.

Și azi, de ziua pomenirii sfântului ierarh și făcător de minuni Nicolae, noi auzim cuvinte minunate din capitolul al 13-lea din Epistola apostolului Pavel către Evrei. Sună ele astfel: Aduceți-vă aminte de mai marii voștri. De ce dar trebuie să ne aducem aminte, adică să îi ținem minte, prin urmare să îi recunoaștem în calitate de autoritate pentru noi? Cultura de azi sau, mai bine spus, anticultura, cu atâta insistență inoculată în societatea noastră, încearcă să scoată din vizorul nostru orice persoană cu autoritate: omul singur pentru sine este autoritate, iar toate celelalte sunt relative; el își alege în calitate de autoritate, dacă va dori, doar pe cela pe care îi dorește. Dar deoarece valori pentru societate sunt consumul și distracțiile, atunci în calitate de autoritate ni se propun acei care cel mai bine ne distrează sau aceia care ne ajută să consumăm mai mult. Cineva transformă venerarea acestor persoane în idoli, iar cineva nu îi acceptă.

Dar există comunități, în care autoritatea este de neclintit. Din păcate, e vorba și de comunități criminale, în care „persoana autoritară” este incontestabilă. Dar există autoritate și în comunitățile de oameni de bună credință. E cazul, de pildă, de comunități științifice. De aceea în comunitățile științifice este acceptată autoritatea anumitei persoane? Deoarece fără trimitere la vreo lucrare cu autoritate nu este cu putință a scrie vreun articol, nu este cu putință a face vreo descoperire științifică, deoarece orice descoperire se bazează pe cunoștințe care deja au existat anterior și purtătorii acestor cunoștințe sunt autoritate incontestabilă pentru alți savanți.

Și în Biserică există autoritate incontestabilă - aceștia sunt sfinții lui Dumnezeu. Sfântul ierarh Nicolae este o autoritate de netăgăduit. Nimeni nu pune la îndoială, fiind persoană ortodoxă, autoritatea acestui sfânt.

Dar ce semnifică în genere autoritatea? Este un oarecare punct de pornire, un oarecare măsurătoriu, un oarecare punct de reper, pe care omul îl acceptă fără îndoială, ca pe lumina în întuneric, ca pe o rachetă lansată noaptea în aer, ca lumina unui proiector. Lumina ajută să găsim drumul. Este un punct  de la care pornește numărătoarea, este o unitate de măsură a întunericului și a luminii. Iată din ce cauză fără autoritate nu este cu putință de a merge înainte.

În comunitatea criminală, despre care am vorbit, puterea autorității este susținută de frică și violență: dacă nu vei recunoaște vreo persoană anume în calitate de autoritate – poți pierde viața. Iar în comunitatea științifică situația e alta -  poți să recunoști sau să nu recunoști autoritatea unui sau altui savant, dar dacă vrei să activezi în acest domeniu, în care el a devenit autoritate și fondator al multor cunoștințe, vrei–nu-vrei vei recunoaște autoritatea lui.

De asemenea, este și în Biserică: autoritate sunt recunoscuți aceia care sunt pildă incontestabilă și, spre deosebire de acele grupuri de oameni care sub presiunea violenței sau a fricii recunosc autoritatea cuiva, Biserica lui Dumnezeu, ca și multe comunități umane bune, recunosc autoritatea nu din pricina fricii, dar în baza înțelegerii faptului că anume autoritatea aceasta îți poate aduce bine.

Fără autoritate nu există armată. Fiecare conducător de oști știe că pentru a fi autoritate, este puțin a avea multe steluțe sau steluțe mari pe epoleți – trebuie să fii exemplu. Chiar dacă își îndreaptă spatele vreun soldat în fața vreunui șef, deoarece o cere disciplina, aceasta nu semnifică că acea persoană este o autoritate. Dar deseori se dă onoare acelor  conducători de oști sau pur și simplu tovarăși mai în vârstă, care sunt mai înalți, mai puternici, mai îndrăzneți, care dau pildă de hotărâre de a face o faptă eroică.

Aduceți-vă aminte de mai marii voștri, ne învață cuvântul lui Dumnezeu. Fie ca autoritate pentru voi să fie nu acel care vă amenință cu violența, care vă încalcă libertatea, dar acela care prin propriul exemplu îl înalță pe om și îi conferă curaj, înțelepciune și capacitate de a-și îndeplini mai bine lucrul său sau dea a merge cu demnitate pe calea vieții sale.

Astăzi, pomenindu-l pe sfântul ierarh Nicolae și în cinstea lui pronunțând cuvinte minunate ale apostolului Aduceți-vă aminte de mai marii voștri, noi ne aducem aminte de mai marii noștri. Fiecare a avut astfel „de mai mari” – buni învățători, tovarăși mai mari, părinți, frați și surori mai mari, comandanți, persoane cu autoritate în domeniul științei și al artei, demni  bărbați de stat, care au împodobit bolta minunată a istoriei noastre aidoma stelelor arzătoare. A ne duce aminte de mai marii noștri înseamnă a continua cauza lor, iar în succesiune se conține o mare putere, deoarece prin succesiune fiecare generație viitoare de oameni se îmbogățește de înțelepciunea și sfințenia celor care sunt pentru ei exemplu și autoritate venită din trecut.

Pentru rugăciunile sfinților lui Dumnezeu, fiecare dintre ei fiind o autoritate în Biserică, fie ca Domnul să vă păzească pe voi pe toți, ajutându-vă să aveți înțelepciunea să acceptați conducerea celor care este cu adevărat mai marele vostru și o autoritate adevărată  pe care o acceptăm nu din pricina fricii, dar datorită conștiinței și înțelegerii noastre. Amin.

Serviciul de presă al Patriarhului Moscovei și al întregii Rusii

 

Versiunea: rusă, ucraineană

Altele articole

Predica Patriarhului rostită în Duminica Lăsatului sec de brânză după Dumnezeiasca Liturghie săvârșită în Catedrala „Hristos Mântuitorul”

Predica Patriarhului rostită în Duminica întoarcerii fiului risipitor după Dumnezeiasca Liturghie săvârșită la schitul „Sfântul Alexandru Nevski”

Predica Patriarhului rostită de sărbătoarea Întâmpinării Domnului după Dumnezeiasca Liturghie săvârșită în Catedrala „Hristos Mântuitorul”

Predica Patriarhului rostită în Duminica Vameșului și a Fariseului după Dumnezeiasca Liturghie săvârșită la schitul „Sfântul Alexandru Nevski”

Predica Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostită după Liturghia săvârșită la schitul „Sfântul Alexandru Nevski” la cea de-a treisprezecea aniversare a întronării Sanctității Sale

Predica Patriarhului rostită de ziua pomenirii Sfântului Cuvios Serafim de Sarov după Liturghia săvârșită la schitul „Sfântul Alexandru Nevski”

Predica Patriarhului rostită în Duminica după Nașterea Domnului după Dumnezeiasca Liturghie săvârșită la schitul „Sfântul Alexandru Nevski”

Predica Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostită după Vecernia Mare săvârșiită de sărbătoarea Nașterii Domnului

Predica Patriarhului rostită de Înainte-prăznuirea Nașterii Domnului după Dumnezeiasca Liturghie săvârșită în Catedrala „Hristos Mântuitorul”

Predica Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostită înaintea săvârșirii Te-Deum-ului cu prilejul anului nou