Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

Predica Sanctităţii Sale Patriarhul Chiril de sărbătoarea Întâmpinării Domnului ţinută după Liturghia oficiată la biserica „Acoperământul Maicii Domnului” în Asuncion

Predica Sanctităţii Sale Patriarhul Chiril de sărbătoarea Întâmpinării Domnului ţinută după Liturghia oficiată la biserica „Acoperământul Maicii Domnului” în Asuncion
Versiune pentru tipar
15 februarie 2016 23:04

La 15 februarie 2016, de sărbătoarea Întâmpinării Domnului, Sanctitatea Sa Patriarhul Moscovei și al întregii Rusii Chiril a oficiat Dumnezeiasca liturghie în biserica „Acoperământul Preasfintei  Născătoare de Dumnezeu” în capitala Republicii Paraguay, Asuncion. După încheierea serviciului divin Întâistătătorul Bisericii Ruse s-a adresat către cei prezenţi cu o predică.

Înaltpreasfinţiile şi Preasfinţiile Voastre! Cinstite stăpâne Ioan! Înaltpreasfinţiile şi Preasfinţiile Voastre, ierarhi ai Bisericii Romano-Catolice! Reprezentanţi ai puterii de stat! Dragi părinţi, fraţi şi surori!

Pentru mine este o mare bucurie să păşesc pe pământul Paraguayului, precum au făcut-o mulţi refugiaţi de ai noştri în anii grei de după revoluţie. Când mă gândeam cu ce ţară ar trebuie să-mi încep călătoria în America Latină, inima îmi spunea că este Paraguay, doar nici o altă ţară nu a arătat o astfel de ospitalitate refugiaţilor noştri după revoluţie. Noi, bineînţeles, păstrăm în inimă recunoştinţa faţă de autorităţi şi poporul din Paraguay.

Dar noi de asemenea ţinem minte că ruşii nu au fost aici oamenii de prisos - ei au fortificat potenţialul ştiinţific, intelectual, militar, ingineresc al acestei ţări prin talentele şi cunoştinţele lor. Eu cunosc istoria construcţiei acestei biserici. Din exterior este o construcţie modestă, dar a fost construită pe banii refugiaţilor care nu îşi imaginau viaţa fără biserică. De aceea chiar şi zidurile acestei clădiri sunt sfinte pentru noi ca monumente ale credinţei puternice a strămoşilor noştri. Deşi, cu începere din anii 60, comunitatea ortodoxă rusă a început să se micşoreze, eu Îi mulţumesc lui Dumnezeu că biserica funcţionează şi că mai există, în pofida greutăţilor, oameni credincioşi.

Se prea poate, este simbolic că eu am păşit pe pământul Paraguayului şi m-am întâlnit cu voi în ziua întâlnirii Mântuitorului cu poporul în templul din Ierusalim. Noi pomenim  Întâmpinarea Domnului, când Preasfânta Născătoare de Dumnezeu a adus pruncul în templu, conform obiceiului iudaic pentru a aduce pentru El în jertfă porumbei. Acea întâlnire a avut o importanţă enormă duhovnicească, devenind împlinirea proorocirilor străvechi. A fost prima predică a Pruncului Mântuitor, Care încă nu putea vorbi acelor care L-au întâmpinat în templul din Ierusalim.

Întâlnirile au o importanţă foarte mare în viaţa noastră. Se întâlnesc doi oameni şi în inima lor se petrece ceva tainic ce se numeşte dragoste. Ei îşi unesc destinele pentru întreaga viaţă. Câte întâlniri importante se produc în viaţa noastră, iar unele determină decurgerea ei de mai departe. Şi chiar dacă în urma întâlnirii nu s-a întâmplat nimic, însuşi faptul întotdeauna are importanţă pentru acei care au făcut un pas în întâmpinarea unul altuia.

Iată şi acum se produce întâlnirea mea cu voi – urmaşii celor care au construit această biserică. Are loc întâlnirea mea cu ierarhii Bisericii Catolice în această ţară şi astfel – întâlnirea mea cu toţi catolicii din Paraguay. Eu sper că această întâlnire cu Sanctitatea Sa Papa de la Roma Francisc în Cuba va contribuia la dezvoltarea relaţiilor frăţeşti dintre ortodocşi şi catolici.

Noi urmărim un fenomen foarte periculos în civilizaţia contemporană umană. Se prea poate, în Paraguay într-o măsură mai mică, însă în ţările europene şi americane el devine tot mai evident – este vorba de descreștinare, când credinţa creştină şi, ceea ce e mai important, valorile morale sunt expulzate din viaţa socială şi personală a oamenilor. Are loc izgonirea lui Dumnezeu din viaţa noastră.

Trebuie să spun că în Rusia, în Ucraina şi în alte ţări, unde Biserica Ortodoxă Rusă îşi are păstoriţii săi, noi observăm un proces invers. Se fortifică credinţa creştină în oameni, se construiesc mii de biserici şi mănăstiri. Este o renaştere a creştinătăţii unică, nemaiîntâlnită anterior în istorie. Mulţi îşi pun întrebarea, de ce are loc aceasta. Noi cunoaştem răspunsul: deoarece în Uniunea Sovietică, o supraputere, unde era concentrată puterea economică, militară, ştiinţifică şi culturală enormă a poporului, 250 de mln. de oameni visau să construiască o viaţă bogată, justă, fericită. Însă în aceste eforturi lipsea principalul – lipsea Dumnezeu şi această concentrare a puterii omeneşti la urma urmei s-a transformat în pulbere.

Când toate acestea au început să se înfăptuiască, oameni au înţeles că fără de Dumnezeu nu este cu putinţă a construi o viaţă paşnică, dreaptă, fericită. De aceea mesajul nostru lumii este: păstraţi-L pe Dumnezeu în viaţa voastră, păstraţi-L pe Dumnezeu în inimile voastre, căci fără de Dumnezeu nimic bun nu veţi obţine – nici fericire, nici bucurii, nici succese. Este experienţa a  zeci şi sute de milioane de oameni care visau la o astfel de viaţă în Uniunea Sovietică.

Eu am o atitudine deosebită faţă de America Latină. Aici se păstrează un nivel destul de ridicat al religiozităţii, întreg continentul are un potenţial duhovnicesc enorm. Iată de ce eu consider că este foarte important a dezvolta relaţiile bilaterale dintre Rusia şi ţările Americii Latine şi nu doar în domeniul comerţului sau al tehnologiilor, dar şi în domeniul experienţei istorice, ca să nu repetăm greşelile unora şi ale altora. Fie ca Domnul să binecuvânteze Parguayul, poporul său cu pace şi prosperitate. Vă felicit cu prilejul sărbătorii!

Serviciul de presă al Patriarhului Moscovei și al întregii Rusii

Versiunea: rusă

Toate materialele cu cuvintele-cheie

 

Altele articole

Adresarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril către sportivii ruși - participanți la cele de-a XXIV Jocuri Olimpice de iarnă din Beijing

Adresarea Patriarhului cu prilejul sărbătoririi Zilei tineretului ortodox

Adresarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril către sportivii ruși - participanți la cele de-a XXIV-lea Jocuri Olimpice și cele de-a XIII-lea Jocuri Paralimpice de iarnă din Beijing

Adresarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril în legătură cu desfășurarea acțiunii caritabile „Ziua milostivirii și compasiunii față de toți cei care se află în închisori”

Cuvântarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril la Congresul internațional al profesorilor și lectorilor de limbă rusă

Cuvântul de învățătură al Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostit la înmânarea toiagului arhieresc Preasfințitului Gherasim, episcop de Vladikavkaz și Alania

Mesajul de felicitare al Patriarhului adresat participanților la solemnitățile din Lavra „Sfânta Treime” a Cuviosului Serghie cu prilejul zilei de pomenire a Sfântului Serghie de Radonej

Mesajul Sanctității Sale Patriarhul Chiril adresat Preafercitului Patriarh al României Daniel cu prilejul aniversării întronării

Predica Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostită de ziua pomenirii Sfântului Binecredinciosului cneaz Alexandru Nevski rostită după Dumnezeiasca Liturghie săvârșită în Lavra „Sfântul Alexandru Nevski”

Adresarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril cu prilejul Zilei treziei